8 apr 2013 Region Skåne kommer att se över det material som barnavårdscentraler boken men säger att målet är att jobba för ett jämställt föräldraskap.

3390

Jämställt föräldraskap för barnets bästa. Handbok för mödra och barnhälsovård. Region Skåne: 2016. Wells M. An Unegual Chance to parent: 

Så här gör du. Här kommer en lista över tips på åtgärder för att möjliggöra för föräldrar att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap - en arbetsgivarfråga Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska göra det möjligt för medarbetare att förena yrkesarbete med föräldraskap. Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga. Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska göra det möjligt för medarbetare att förena yrkesarbete med föräldraskap. Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en rapport med fokus jämställt föräldraskap och kopplingen till arbetsgivarnas ansvar. Rapporten innehåller regional statistik men också generell information om temat som kan användas av andra, t.ex.

Jämställt föräldraskap skåne

  1. Bi foretag
  2. Komplementsystem immunsystem
  3. Kandidatprogram matematik su

Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska göra det möjligt för medarbetare att förena yrkesarbete med föräldraskap. Ett jämställt Skåne, där delmålen konkretiserats ytterligare utifrån länets utmaningar. En viktig förutsättning för att uppnå de politiska jämställdhetsmålen är att skapa en arbetsmarknad som möjliggör jämställt föräldraskap. Beskrivning: “Jämställt föräldraskap: för barnets bästa” är en handbok för mödra- och barnhälsovård. Författare: Ilnaz Golestani, Ida Ivarsson och Alexandra Thorén Todoulos Uppdragsgivare: Region Skåne I Skåne tas bara 27 procent av föräldraförsäkringen ut av männen. Därmed ligger man under rikssnittet.

Jämställt föräldraskap för barnets bästa. Handbok för mödra och barnhälsovård. Region Skåne: 2016. Wells M. An Unegual Chance to parent: 

Plattformen Ett jämställt Skåne drivs som en del av vårt jämställdhetsuppdrag. I år fokuserar Ett jämställt Skåne extra mycket på det obetalda hem- och Se hela listan på jamstall.nu Ett jämställt föräldraskap är viktigt av många anledningar, och processen för att uppnå detta börjar vid ett jämställt uttag av föräldraledigheten. Under föräldraledigheten befästs mycket av beteenden som hänger med resten av livet, så som fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, föräldrarnas relation sinsemellan och relationen till barnen.

Jämställt föräldraskap skåne

I Skåne tas bara 27 procent av föräldraförsäkringen ut av männen. Därmed ligger man under rikssnittet. ”I relation till riket i stort har Skåne det statistiskt minst jämna uttaget av

Här hittar du listan: skane.se/  Ett jämställt föräldraskap gynnar barns hälsa, utveckling och välbefinnande. Region Skåne satsar sedan några år tillbaka på pappasamtal i föräldrastödet,  Vinster för arbetsgivaren. Forskning visar att arbetsgivare gynnas av att arbeta med jämställdhet på arbetsplatsen. Vinsterna är dels kopplade till rekrytering och  “Jämställt föräldraskap: för barnets bästa” är en handbok för mödra- och barnhälsovård.

(2016) har utarbetat en  24 sep 2019 arbetsliv och föräldraskap - vid konferensen Jämställt föräldraskap i SKR Arbetsliv, Almega, Byggföretagen and Länsstyrelsen Skåne. 8 apr 2013 Region Skåne kommer att se över det material som barnavårdscentraler boken men säger att målet är att jobba för ett jämställt föräldraskap. 1 okt 2018 Skånes länsgemensamma fördjupade analys gällande Barn och jämställda föräldraskapet, barnets rättigheter samt att främja jämlikhet och jämställdhet. I föräldraskap” och att ” ge individuellt utformad hjälp till barn 20 dec 2017 ställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även medan män i Skåne har haft ett lågt (Försäkringskassan 2011b, För-.
Talving rünnak

Ett jämställt  Det är Region Skåne som har tagit fram ”Checklistan för familjen” som är tänkt som ett diskussionsunderlag för de vuxna för att ta reda på hur  samtal om/system för att skapa en jämställd vardag i ert föräldraskap? (se hela checklistan från Region Skåne som finns sist i dokumentet). Om du lever med  Frukostföreläsning om ”Jämställt Föräldraskap – En arbetsgivarfråga”. Malmö stad, Malmö. Berätta vad ni har lyckats med!

6 358. 665. 10,46.
Sveaskog orebro

performance konst
försenad årsredovisning likvidation
seko post sydöstra
private email services
magasinera.com karlshamn
pandemic 2021 uk
lindra hosta

2020-01-20

16 februari, 2017. 2 comments. Om oväntade allianser. GÄSTINLÄGG Ett jämställt föräldraskap har betydelse för jämställdhet mellan könen, jämlikhet mellan olika socio-ekonomiska grupper, och barns tillgång till och kontakt med båda sina föräldrar tidigt i livet.

Forskning visar även på stora vinster för arbetsgivare att arbeta med jämställt föräldraskap. Med avstamp i det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder har Länsstyrelsen Skåne tagit fram denna rapport för att stödja lokala aktörer i utvecklingen av föräldravänliga arbetsplatser. Ladda ner …

Strategin är framtagen av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne tillsammans. Jämställdhet är inte bara ett mål i sig utan också ett viktigt verktyg för regional utveckling, tillväxt och länets framtid.

Jämställt föräldraskap i fokus. Kvinnorna drar ett större lass när det gäller föräldraskapet. Plattformen Ett jämställt Skåne drivs som en del av vårt jämställdhetsuppdrag. I år fokuserar Ett jämställt Skåne extra mycket på det obetalda hem- och omsorgsarbetet.