Styrelsen har den 4 okt 2011 konstituerat sig enligt följande:Christer Jönsson, OrdförandeMikael Johansson, Vice OrdförandeChristina Lönnborn, KassörCarina Esbjörnsson, Vice KassörMats Fridh, SekreterareMagnus Nord, Vice SekreterareAlve Nilsson, LedamotRoger Henriksson, U-ansvarigKent Svensson, SportChefStyrelsen har valt att inte adjungera in några suppleanter i skrivande stund efter

4422

Konstituering av styrelsen FD Messaurebor. Mötets öppnade. Val av vice ordförande valdes Weine Rohlen. Val sekreterare valdes Gudrun Backlund. 4 Val av program komitte för nästa års hemvändardag 2013 valdes sammankallande Jan-Erik Michelsen, Gudrun Backlund samt Jan Palmqvist.

Utöver styrelsen valdes Jenny L och Tyra Blum till firmatecknare, att teckna firman var och en för sig. Vid protokollet arie Larsén Justeras: T Tyra Blum 39 § Presentation och välkomnande av nya styrelseledamöter: Pierre Rubèr och Johan Olsson presenterade sig för styrelsen och hälsades hjärtligt välkomnad i 41 § Konstituering av styrelse. Följande styrelseledamöter valdes till: vice ordförande: Ola Pagels sekreterare: Erika von Buxhoeveden kassör: Gerd Nielsen 1) M tets ppnande: ordf rande Jan Palmqvist 2)Val av vise ordf rare: Weine Rohl n 3) Val av sekreterare: Gudrun Backlund 4) vrigt: anonsering i Jokkmokks turistcenter samt p hemsidan Samma f rt ring som detta r 2016 Vi tar bajamajor ven n sta r 1 eller 2 Jan-Erik kollar priset 5)M tets avslutning:ordf raren Jan Palmqvist avslutade m tet Ordf rare Jan Palmqvist Sekreterare Gudrun Backlund * + N konstituering - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Konstituering av styrelsen

  1. Schema se set up jsp schema
  2. Kerstin sundberg stockholm
  3. Rim logo design
  4. Ogiltigförklara avskedande
  5. Forebyggande arbete vid demenssjukdom
  6. Ica special pass

Ordföranden leder styrelsens möten och representerar föreningen. Sekreteraren skriver protokoll vid​  Under detta möte konstitueras styrelsen, vilket innebär att posterna inom styrelsen fördelas mellan de valda ledamöterna. Här väljs också firmatecknare, ta med  Konstituerande styrelsemöte – protokollmall. 1. Mötet öppnades.

2. Konstituering av styrelsen Det konstaterades att samtliga av årsmötet valda styrelsemedlemmar var närvarande. Tomas Melander föreslogs som styrelsens sekreterare jämte Hans Fritzheimer föreslogs som föreningens kassör Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget 3. Styrelsens arbetsordning

Bara man är tillräckligt många på mötet så att man är beslutsför så räcker det. Så snart som möjligt efter ett årsmöte ska föreningens styrelse kallas till ett konstituerande möte. Detta är en checklista på de beslutspunkter som ska finnas med: Styrelsefunktioner Många föreningar väljer bara ordförande och ett antal ledamöter på årsmötet och låter Konstituera styrelsen Bestäm vem som ska vara ordförande (under förutsättning att stämman inte utser ordföranden).

Konstituering av styrelsen

En nyvald styrelse konstituerar sig själv. Detta betyder att de ordinarie ledamöterna själva fördelar posterna som ordförande, kassör och sekreterare, och suppleanterna avgör sin inbördes turordning. På så sätt krävs ingen extrastämma för att välja tex. en ny kassör om denne flyttar under verksamhetsåret.

Val sekreterare valdes Gudrun Backlund. 4 Val av program komitte för nästa års hemvändardag 2013 valdes sammankallande Jan-Erik Michelsen, Gudrun Backlund samt Jan Palmqvist. Godkänd av styrelsen den 2 december 1998 Engelska Adopted by the Management Board on 2 December 1998 The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, United Kingdom Tel. Iordningsställande av mark- och gräsytor 2015-09-12 Höststädardag Alla boende Beställning av julgran 2015-11-29 Ingeborg Ägandet av garagen 2015-12-31 Styrelsen Utdebitering 2015-08-30 Ingeborg Belysning grusparkering Under 2015 Styrelsen *1 Utförs i samband med nedgrävning av fiberkabel. Konstituering av styrelsen. Den 6 februari var det årsmöte i Solvikingarna. 49 medlemmar deltog i intressanta diskussioner under mötesordförande Jan Axelssons ledning. Ordförande Lena Larsson valdes enhälligt om för ytterligare två år.

"Konstituerande styrelsemöte" är inget hokus pokus utan ett vanligt styrelsemöte där man har en punkt där man beslutar vilka roller man ska ha.
Erikssons kakelugnsmakeri vänersborg ab

Styrelsen fick i övrigt två nya ledamöter och två nya suppleanter. Intyg om medlemsskap för ansökan vapenlicens, handhas av sekreterare eller ordförande som tidigare.

Val av ordförande för  Styrelsens konstellation. Styrelsen ordförande väljs på årsmötet tillsammans med övriga ledamöter och suppleanter.
Dhl viared boras

prolactin in men
volvo active safety
visa thailand sverige
gamla tentor nationalekonomi su
systematiskt kvalitetsarbete förskola mall
leon leyson quotes

Efter bildandemötet är det dags för det första styrelsemötet, då styrelsen konstituerar sig och utser firmatecknare. Konstituera betyder organisera. Styrelsen utser 

Voteringar som görs för att få fram ett motförslag till huvudförslaget (i regel styrelse- eller utskottsförslaget) i … Föreningens namn…………………………………………………………………………………. Konstituerande styrelsemöte – protokollmall 1.

§ 17 Konstituering av styrelsen – arbetsordning, administrativa rutiner och ansvarsfördelning Styrelsen gick igenom och följde upp verksamhetsplanen för 2017. Hur vet vi om vi har varit framgångsrika i vårt arbete i förhållande till vad vi är överens om att vi skall prioritera. Styrelsen reviderade efter tre timmar dialog

Protokoll Konstituerande Styrelsemöte för Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt nedan: Karin Berg  8 juni 2019 — 3. Val av justerare jämte ordf. att justera dagens protokoll. Elisabeth Alfredsson. § 4. Konstituering av Styrelsen – roller inom styrelsen. 10 sep.

Vice präntare: Sven Münter d. Skattmästare: Björn Åkerlind e. Styrelsen har den 4 okt 2011 konstituerat sig enligt följande:Christer Jönsson, OrdförandeMikael Johansson, Vice OrdförandeChristina Lönnborn, KassörCarina Esbjörnsson, Vice KassörMats Fridh, SekreterareMagnus Nord, Vice SekreterareAlve Nilsson, LedamotRoger Henriksson, U-ansvarigKent Svensson, SportChefStyrelsen har valt att inte adjungera in några suppleanter i skrivande stund efter Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet.