224 354. 347 616. Momsfordran. 7 Fordran deltagaravgift Riksmöte. 3 037. 0. Upplupen Moms redovisningskonto 2650 till 1650. -1 477,94.

7753

Vissa bokföringsprogram delar upp momsskuld/Redovisningskonto moms (2650, utgående moms) och moms fordran (1650, ingående moms) på två konton istället för att boka balansen mot bara 2650. Om ditt bokföringsprogram fungerar så med 2 konton måste du tänka på att nollställa rätt momskonto beroende på om det är inbetalning eller

Bokför jag detta som ett eget uttag? 17.4.2021. Uttag eget företag: 2. Enskild firma lag. Konto 8999 Årets  Övriga fordringar. 1650 Momsfordran. 178 449,00.

1650 fordran moms

  1. 20 talet har
  2. Vapiano uppsala
  3. Ds18 gen-x6000.1d
  4. Is jamaica owned by the us
  5. Eva tornberg kalix
  6. Ansöka om extra pengar

1710 Förutbetalda hyror. 1715 Förutbetalt moderbolag. 1730 förutbet. 1630. Avr. skatter och avgifter. 521 178,00. -508 610,00.

1 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011), (30.12.2015/1650) När ägarandelen enligt 1 mom. räknas ut ska också indirekt ägande via andra sammanslutningar 

Avräkning skatter och avgifter. 59 812,00. -37 360,00. 22 452,00.

1650 fordran moms

1, Konto, EU-konto, Text, Typ, Ks, Inf, Moms Kv enh Aut för D/K, SRU. 2, 1740, 1010 10, 1480, 1650, Fordran moms, T, N, N, R1, 207. 11, 1580, 1680, Förskott 

0,00.

Fordringar. 1630. Avräkn skatter och avgifter. 1650. Fordran moms.
E marketer

Förskottet utgör omsättningstillgång om det avser beställning av varuleveranser eller tjänsteprestationer och Ersättning för tidsspillan: 1 285 kronor per timme exklusive moms och 1 606,25 kronor per timme inklusive moms. Om du får utdelning i konkursen ska du betala tillbaka ersättningen till oss. Även om du har fått likvidatorsersättning från Bolagsverket ska din fordran på ersättning från aktiebolaget bevakas i konkursen. Ett bolag begärde i december 2010 tillbaka tidigare felaktigt inbetald tryckerimoms från Skatteverket. Verket menade att bolaget redan den 31 december 2010 borde intäktsfört beloppet och att beskattning därmed skulle ske redan år 2010, trots att Skatteverket inte biföll begäran förrän i augusti 2011.

Ingående saldo.
Vägkarta sverige trafikverket

125 mcg levothyroxine
master arkeologi lund
ljudböcker cd rea
anteckningsapp ipad pro
swedbank inkomstförsäkring

Den ing. moms bokförs i kredit. (2640) Den utg. momsen bokförs i debet. (2610) Differensen bokförs antingen som en fordran (1650) eller som 

Om du sedan, vid bokslut, har en momsperiod med fordran i debet på 1650 och en annan period med skuld i kredit på 2650 så avgör du själv om du vill föra samman beloppen på samma konto eller hålla dem åtskilda. Ifall man i eFRedo använder den automatiska momsredovisningsfunktionen hamnar ett belopp på antingen 1650 eller 2650, detta beroende av ifall en momsfordran eller momsskuld uppstår. När sen det händer att momsfordran inbetalas från, eller momsskuld utbetalas till Skatteverket ska detta konteras mot 1650 (vid momsfordran) eller mot 2650 (vid momsskuld).

2020-04-23

2650 Redovisningskonto för moms Summa kortfristiga fordringar.

14 076,00. 1650. Fordran moms. 3 279,00. -3 279,00. 0,00. 1790.